Poster

När man vill kommunicera någon information lokalt kan en utskrift vara lämpligt, för att den ska vara enhetlig med övrig kommunikation används centralt satta mallar.

I sitt Marketing Center kan man med hjälp av centralt satta mallarna själv redigera trycksaker i en enkel editor och skriva ut på plats.